Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Szkoła Rodzica

2022-2023

donica

1. WRZESIEŃ – Hierarchia wartości w rodzinie – jakie wartości przekazujemy dzieciom. (PDF, 595 KB)

2. PAŹDZIERNIK Rodzina jako zespól – co może wpływać na bezpieczeństwo dziecka w rodzinie? (PDF, 579 KB)

3. LISTOPADPatriotyzm na co dzień – jak przekazywać go dziecku. (PDF, 353 KB)

4. GRUDZIEŃRelacje w rodzinie – pielęgnowanie tradycji świątecznych (PDF, 248 KB)

5. STYCZEŃJak pomagać dziecku w osiągnięciu osobistego sukcesu w szkole i nie tylko. (PDF, 414 KB)

6. LUTY – Rola rodziny w zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka w Internecie.

7. MARZEC – Zdrowie psychiczne mojego dziecka – czy wiem jak je chronić i wzmacniać?

8. KWIECIEŃ – Współczesne uzależnienia – rola rodziców, opiekunów w profilaktyce.

9.  MAJ – Jak kształtujemy postawy proekologiczne naszych dzieci – ekologia na co dzień.

10. CZERWIEC – Pomoc dziecku w planowaniu czasu wolnego i rozwoju jego talentów.

Poprzednie lata

Bezpieczeństwo cyfrowe mojego dziecka (PDF, 221 KB)

Co zamiast – profilaktyka uzależnień (PDF, 234 KB)

Rola rodziców w budowaniu dobrych relacji dziecka w domu, klasie, szkole. (PDF, 380 KB)

Empatyczny rodzic – empatyczne dziecko. Jak przygotować dziecko do angażowania się w życie społeczne? (PDF, 628 KB)

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka podczas ferii zimowych? (PDF, 148 KB)

Szacunek dla inności ma swój początek w domu. (PDF, 434 KB)

Pomoc rodziny w odnalezieniu się dziecka w nowej rzeczywistości szkolnej.

Jak wspierać dziecku w budowaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych?

Jak rodzice mogą przekazywać dziecku wartości patriotyczne?

Relacje rodzinne jako podstawa poczucia bezpieczeństwa dziecka.

Jakie prawa i obowiązki ma moje dziecko w świetle Konwencji Praw Dziecka?

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Rozwijanie postaw prospołecznych u swojego dziecka.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW ZA KSZTAŁTOWANIE U DZIECKA SAMODZIELNOŚCI I TROSKI O EFEKTY WŁASNEJ NAUKI.

ROLA RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU POSTAW PATRIOTYCHNYCH U DZIECI.

WZAJEMNY SZACUNEK DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY JAKO FUNDAMENT TOLERANCJI WOBEC INNYCH.

BUDOWANIE WIĘZI Z DZIECKIEM POPRZEZ WSPÓLNE AKTYWNOŚCI.

RODZICE JAKO PIERWSI PRZEWODNICY SWOJEGO DZIECKA PO WIRTUALNYM ŚWIECIE.

ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY.

SZKOŁA PO REFORMIE EDUKACJI. /SZACUNEK/

KULTURA OSOBISTA I JEJ WARTOŚĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA./ŻYCZLIWOŚĆ/

ŁĄCZENIE TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI.

JAK JE POGODZIĆ W ŻYCIU RODZINNYM? /ŻYCZLIWOŚĆ/

KSZTAŁTOWANIE U DZIECKA SZACUNKU DO SWOJEJ I CUDZEJ WŁASNOŚCI. /UCZCIWOŚĆ/

RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŚWIATEM REALNYM I WIRTUALNYM W ŻYCIU DZIECKA. /UCZCIWOŚĆ/

ROLA SWOBODNEJ ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA. /PRZYJAŹŃ/

ROLA RODZICÓW W BUDOWANIU POCZUCIA WARTOŚCI DZIECKA. /PRZYJAŹŃ/

POMOC RODZICÓW W EFEKTYWNYM UCZENIU SIĘ DZIECKA. /RODZINA/

ROLA RODZICÓW W UCZENIU DZIECI SAMODZIELNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI. /RODZINA/

Jak wychować zgodne rodzeństwo?

Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach?

Ekogazetka     

Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Jak zachęcić dziecko do nauki języka angielskiego?

Konwencja praw dziecka

Razem z rodzicami wychowujemy dzieci na osoby uczciwe i prawdomówne

Przez żoładek do serca – wpływ właściwej diety na funkcjonowanie dziecka dyslektycznego

Jak radzić sobie z osobowoscią dziecka: stawianie granic, wzajemny szacunek

Już odkryłeś geniusz swojego dziecka? Rodzaje inteligencji

Wychowanie a postawy życiowe – optymizm i pesymizm

Wychowanie patriotyczne – rola autorytetów

Profilaktyka uzależnień.

Komunikacja w rodzinie.

Ptasia grypa.

Jak rodzice mogą wspierać dziecko w nauce?

Leworęcznym być. Ogólnopolska kampania „Szkoła bez przemocy”.

Odpowiedzialność za siebie i własne otoczenie – swoją małą ojczyznę.

Zagrożenia współczesnej cywilizacji: alkoholizm, narkomania, komputeromania, sekty, konsumpcjonizm.

Wakacyjne zagrożenia

Echo moich słów w ustach dziecka – mój dobry przykład

Mechanizm powstawania plotki i jej szkodliwość

Kto trzyma pilota od TV

Warto rozmawiać z dzieckiem

Dysleksja