Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Międzykulturowa szkoła

  • 24.04
    2023

    Projekt „Międzykulturowa szkoła”

    Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 10: EdukacjaDziałanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnejPoddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne Cel projektu: kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do…

    Czytaj więcej