Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Ciekawe strony

Ministerstwo Edukacji Narodowej – http://www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – http://www.kuratorium.wroclaw.pl

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – http://www.dodn.wroclaw.pl

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – http://www.wcdn.wroc.pl

Urząd Wojewódzki – http://www.duw.pl

Wrocławski Serwis Internetowy – http://www.wroclaw.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna – http://www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – http://www.oke.wroc.pl

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – http://www.cmppp.edu.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego – http://www.ckp.pl

Polski Portal Edukacyjny „Interklasa” – http://www.interklasa.pl

Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej – http://www.edu.com.pl/

Portal Edukacyjny eduForum – http://www.eduforum.pl/

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna – http://wiem.onet.pl

Encyklopedia Wydawnictwa Naukowego PWN – http://encyklopedia.wp.pl

Encyklopedia Internautica – http://encyklopedia.interia.pl

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Wł. Kopalińskiego – http://www.slownik-online.pl

Słownik ortograficzny języka polskiego – http://venus.ci.uw.edu.pl/~milek/ortograf.htm

Mały słownik angielsko-polski – http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~polak/slownik/

Repetytorium gramatyczne z języka angielskiego – http://www.angielski.edu.pl

Internetowy magazyn dla rodziców i dzieci – http://www.republikadzieci.org/