Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, tel. + 48 501 083 482, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją
e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Klauzula informacyjna – umowa najmu.pdf

Klauzula – zawarcie umowy.pdf

Klauzula informacyjna – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.pdf

Klauzula – rekrutacja pracownika.pdf

Klauzula informacyjna – zatrudnienie – nauczyciel.pdf

Klauzula informacyjna – opiekun wycieczki.pdf

Klauzula informacyjna – monitoring.pdf

Klauzula – postępowanie administracyjne.pdf

Klauzula – korespondencja elektroniczna.pdf           

Klauzula informacyjna – korzystanie ze strony internetowej www.sp118.pdf

Klauzula informacyjna – ewidencja wejść i wyjść.pdf

Klauzula informacyjna – edukacja dziecka w placówce.pdf

Klauzula – Fundusz Zdrowotny.pdf

Klauzula – praktykant.pdf 

Klauzula – półkolonie.pdf 

Klauzula – pracownik samorządowy.pdf

Klauzula – zamówienia publiczne.pdf

Kontrola obowiązku szkolnego.pdf

Regulamin monitoringu wizyjnego.pdf

Wolontariat.pdf

Zasady przetwarzania – złożenie pisma w placówce.pdf

ZFŚS.pdf

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Zgoda na wizerunek ucznia na kanale YT, FB i stronie internetowej szkoły (pdf)