Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, tel. + 48 501 083 482, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją
e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Klauzule informacyjne

Umowa najmu.pdf

Zawarcie umowy.pdf

Dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.pdf

Rekrutacja pracownika.pdf

Zatrudnienie nauczyciela.pdf

Opiekun wycieczki.pdf

Monitoring.pdf

Postępowanie administracyjne.pdf

Korespondencja elektroniczna.pdf           

Korzystanie ze strony internetowej www.sp118.pdf

Ewidencja wejść i wyjść.pdf

Edukacja dziecka w placówce.pdf

Praktykant.pdf 

Pracownik samorządowy.pdf

Zamówienia publiczne.pdf

Praca społecznie użyteczna.pdf

PPK.pdf

Kontrola obowiązku szkolnego.pdf

Wolontariat.pdf

Złożenie pisma w placówce.pdf

ZFŚS.pdf

Pozostałe dokumenty

Regulamin monitoringu wizyjnego.pdf

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Zgoda na wizerunek ucznia na kanale YT, FB i stronie internetowej szkoły (DOCX, 40 KB)