Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Najważniejsze wartości społeczności szkoły SP 118
installing logo małe

InstaLing to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie InstaLing wspiera naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Program InstaLing dla Szkół daje Nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do InstaLing w ramach programu szkolnego. Dodatkowo Nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu InstaLing.