Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Przewodniczący Rady Rodziców  pan Tomasz Jankowski

zastępca – pani Ewa Brzuzan

skarbnik – pani Kamila Kruk

Drodzy Rodzice

Radę Rodziców tworzą wasi Przewodniczący klas i to przez nich macie bezpośredni kontakt z nami. Bardzo prosimy, aby ewentualne sugestie, pomysły czy problemy dotyczące funkcjonowania szkoły, a które poruszacie na zebraniach klasowych (np. jakość usług firmy cateringowej, sklepik szkolny, zajęcia pozalekcyjne) przekazywać przez swoich przedstawicieli. Przeanalizujemy te sprawy na zebraniach Rady i w waszym imieniu w miarę możliwości wprowadzimy je w życie szkoły. Możecie również skorzystać z poczty mailowej.
Adres Rady Rodziców to: radarodzicow@sp118.pl. Prosimy także o zwracanie uwagi na tablicę ogłoszeniową Rady, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do szkoły oraz na zakładkę Rady na stronie internetowej szkoły.
Chcemy poinformować Państwa iż składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 60 zł.  Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej państwa pociech wówczas kwotę tę można rozbić na klasy. W imieniu swoim i poprzednich Rad bardzo dziękujemy za wpłaty dokonywane na wspólne konto. Dzięki tym funduszom możemy wesprzeć działania wychowawczo-opiekuńcze Grona Pedagogicznego oraz działania Dyrekcji mające na celu poprawę jakości nauczania naszych dzieci. Przez ostatnie kadencje Rada dzięki naszym wspólnym wpłatom zakupiła m.in. interaktywne tablice multimedialne, współfinansowała zakup komputerów do nowoczesnych sal języka niemieckiego oraz angielskiego, zakup siedzisk na korytarze, dofinansowywała szkolną bibliotekę, wspierała finansowo konkursy i imprezy sportowe na terenie szkoły oraz fundowała naszym dzieciom zabawy karnawałowe. 
Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie i pomoc jaką mieliśmy do tej pory. Liczymy na większe zaangażowanie się Was w życie i funkcjonowanie szkoły bo to dzięki temu będziemy mogli zrealizować plany, dzięki którym nasze dzieci będą się uczyły w jeszcze bardziej nowoczesnej i przyjaznej szkole.

Konto Rady Rodziców (Bank PKO BP)

72 1020 5226 0000 6702 0434 0741

Proszę w tytule wpisać klasę i cel (np. darowizna od klasy I a).

Adres do przelewów i faktur:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 118
im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego
Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław
NIP 894-19-58-449

Rada Rodziców