Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Historia

Budowa naszej szkoły była procesem długim i skomplikowanym. Projekt architektoniczny, opracowany pod kierunkiem mgr. inż. arch. Zbigniewa Malinowskiego, przyjmowano etapami w latach 1989-1990. Podobnie wyglądało oddanie do użytku poszczególnych segmentów szkoły. 14 lutego 1994 r. oddano tylko 18 sal lekcyjnych, w których pracę rozpoczęło 28 nauczycieli. Przez wiele lat borykaliśmy się z brakiem sali gimnastycznej, którą ostatecznie oddano w roku 2000. Dziś dysponujemy 33 salami dydaktycznymi (w tym dwiema komputerowymi), laboratorium językowym, biblioteką, czytelnią multimedialną, wielofunkcyjną dużą salą, atrium z 250 miejscami, gabinetem terapii pedagogicznej, salą gimnastyczną i salą do gimnastyki korekcyjnej. Posiadamy nowoczesną świetlicę, gabinet pedagoga i psychologa. Na terenie szkoły działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4.

Pierwszym dyrektorem szkoły była mgr Bożena Nowakowska (1994-1996), następnie mgr Adam Magoń (1996-1997), mgr Stefan Mizia (1997-1999), a od roku 1999 do dnia dzisiejszego mgr Barbara Rotte.

Szkoła została zbudowana w miejscu, w którym kiedyś była płyta lotniska. Stąd kilkakrotnie startował i tu lądował płk pil. Bolesław Orliński, którego imię od 3 czerwca 2000 roku nosi nasza placówka. Ten niezwykły człowiek i genialny pilot jest dla nas inspiracją do „rozwijania skrzydeł”. Ścisła współpraca ze środowiskiem lotniczym zaowocowała powstaniem wielu ciekawych inicjatyw, programów, projektów o tematyce lotniczej. To właśnie nam przypadł zaszczyt organizacji, w dniu 17 grudnia 2003 roku, niezwykłej uroczystości – akademii podsumowującej obchody 100-lecia światowego
i 85-lecia polskiego lotnictwa na Dolnym Śląsku. Było to dla nas ogromne wyróżnienie.

Jako pierwsza we Wrocławiu szkoła otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Bezpiecznej”, wydany w dniu 2 czerwca 2001 roku przez Komendę Wojewódzką Policji.

Należymy do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie już od 4 czerwca 2001 roku.

10 października 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły z klasą”.

29 maja 2004 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 10-lecia szkoły, podczas którego przyjęliśmy sztandar, wzbogacając nasz szkolny ceremoniał.

14 października 2004 roku sztandar szkoły udekorowany został srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a pani dyrektor Barbara Rotte i nauczyciel historii Józef Biłyj odznaczeni medalami srebrnym i brązowym.

Jako jedna z nielicznych wrocławskich szkół w 2006 roku otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksja”.

W dniu 28 sierpnia 2006 roku podczas Święta Lotnictwa w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie naszej szkole przyznano najwyższe w kraju lotnicze Honorowe Wyróżnienie Roku – „Błękitne Skrzydła 2006”.

Dzisiaj w szkole pracuje 100  nauczycieli, uczy się prawie 1000 uczniów w 39 oddziałach.