Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Terapia pedagogiczna

W naszej szkole odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  dla klas I-VIII.
Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniowi z dysfunkcjami rozwojowymi.

W trakcie zajęć uczniowie korzystają z wielu pomocy dydaktycznych m. in.: gier edukacyjnych, gier multimedialnych, kart pracy, słowników, ozobotów co uatrakcyjnia formę zajęć. Dzięki łączeniu nauki z zabawą dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i z niesłabnącym zapałem poszerzają swoją wiedzę i umiejętności.