Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Szkoła podstawowa nr 118 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie prowadzimy starania o wprowadzenie zmian na stronie internetowej, które bedą zgodne z wymaganiami ww. ustawy.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.sp118.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013.01.01.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.03.11.

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej. 

  • W naszych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
  • Na naszej stronie nie ma formularza kontaktowego.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo a jedynie w postaci filmów dostępnych w serwisie Youtube. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.11. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny korzystając z dostępnych narzędzi:

– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.sp118.pl – 81.26 %. (obecnie, po zmianach 93%)

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 118 dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://www.sp118.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu.

Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://www.sp118.pl.

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://www.sp118.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Szkoła Podstawowa Nr 118 we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 19 54-130 Wrocław tel. +48 71 7986840 e-mail: szkola@sp118.pl lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Andrzej Zajączkowski, tel. 71 7986840 w. 117 e-mail: azajaczkowski@sp118.pl.

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje o przywróceniu dostępności w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby.

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego mieszcząca się przy ulicy Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek.

Budynek Szkoły składa się z trzech kondygnacji: przyziemia, parteru i piętra.

Wchodząc wejściem głównym, dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym dostępny jest jedynie parter budynku poza klatkami schodowymi. Wchodząc wejściem bocznym do segmentu A oraz na blok sportowy dostępne są wszystkie pomieszczenia na tej kondygnacji.

Wejście boczne do segmentu D nie posiada podjazdu dla wózków.
Wszystkie ogólnodostępne na parterze hole, korytarze i drzwi są przestronne
i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Informacja o rozkładzie pomieszczeń
w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

Wejście główne.

Wejście główne do budynku  znajduje się na parterze. Drzwi wejściowe główne są dwuskrzydłowe. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Szkoła posiada podjazdy dla niepełnosprawnych umożliwiający wjazd do budynku na kondygnację parterową, blok sportowy i do segmentu A.

Ochrona i Informacja.

Informacja znajduje się przy wejściu głównym na portierni szkoły.

Sekretariat.

Sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, pion administracyjno – gospodarczy znajdują się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego za klatką schodową. Pokój nauczycielski, dział kadr i gabinety wicedyrektorów mieszczą się na piętrze.

Winda.

Budynek szkoły nie posiada windy.

Pomieszczenia biurowe.

Dostępne dla osób na wózkach jedynie na parterze. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami, zawieszonymi na standardowej wysokości.

Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne.

Toalety na parterze głównym nie są dostępne i dostosowane dla osób
z niepełnosprawnością,  oznakowane standardowo. Szkoła posiada  toaletę dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną w segmencie A do której dostęp jest tylko z bocznego wejścia budynku. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz. Umywalka umieszczona jest na odpowiedniej wysokości.

Miejsca parkingowe.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne. Posadzki antypoślizgowe – niedostępne Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Schody

Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w środkowej i bocznych częściach budynku. Stopnie schodów bez rowkowanych krawędzi, które poprawiają antypoślizgowość. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Dojazd

Budynek szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ul.  Bulwar Ikara 19.

Dojścia piesze są od ulic Horbaczewskiego, Szybowcowej i Drzewieckiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.

Chodniki na ulicach nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Dojazd samochodem osobowym bez opcji skorzystania z parkingu dla osób
z niepełnosprawnością. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 250 m: linia 126, 128, 122, 129.  Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 300 m; linia 3,10,20, 21, 31.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie ma możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Wytworzył: Administrator