Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Pedagog

W Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu, każdego dnia pracuje czterech pedagogów szkolnych. Ich gabinety rozmieszczone są następująco:

– na parterze pracuje pedagog klas 2 (sala 7), pedagog klas 3 (sala 7) oraz pedagog klas 6-7 (sala 14)

– na I piętrze pracuje pedagog klas 1 (sala 68) oraz pedagog klas 4-5 (sala 72)

Miejsca te służą do realizacji różnych zajęć grupowych, indywidualnych
z uczniami oraz spotkań z dziećmi, nauczycielami i rodzicami.

Głównym zdaniem , jakie realizują pedagodzy szkolni jest szeroko rozumiana pomoc uczniom, rodzicom, ale również nauczycielom.

Nasi pedagodzy:

•    Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów.
•    Podejmują działania interwencyjne w sytuacjach zachowań problemowych. 
•    Negocjują i mediują w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych.
•    Analizują przyczyny niepowodzeń szkolnych.
•    Określają różnorodne formy pomocy uczniom, w tym – uczniom
z dysfunkcjami rozwojowymi, przewlekle chorym oraz wybitnie uzdolnionym.
•    Organizują opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.
•    Współpracują z rodzicami uczniów.
•    Współpracują z instytucjami działającymi na rzecz pomocy uczniom i ich rodzinom.
•    Pracują w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie. 
•    Pedagog pełni też funkcję rzecznika praw ucznia.
              W zakresie kompetencji pedagogów leży też prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych, czy zajęć warsztatowych, poświęconych integracji zespołów klasowych, radzeniu sobie ze stresem, komunikacji, profilaktyce uzależnień, bezpieczeństwu w sieci, zachowań bezpiecznych i ryzykownych, wzmacnianiu poczucia własnej wartości
u uczniów, podnoszeniu motywacji do nauki itp.

     Od kilku lat działa na terenie szkoły GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ, który jest doskonale wyposażony i dostosowany do potrzeb uczniów , którzy są objęci specjalistyczną pomocą w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wraz z profesjonalnym poradnictwem dla rodziców w zakresie pracy samokształceniowej z dzieckiem w domu.
W gabinecie terapii odbywają się również zajęcia Biofeedback RSA.
W szkole odbywają się również zajęcia tutoringu rozwojowego dla uczniów zdolnych i spotkania wolontariatu.

Pedagodzy udzielają pomocy uczniom tylko za zgodą ich rodziców, których zaangażowanie i współpraca jest istotnym elementem wpływającym na poprawę funkcjonowania dzieci, a jednocześnie stanowi nieocenione wsparcie na drodze pokonywania trudności.

Godziny pracy Pedagoga kl. I

mgr Joanny Dominik (gabinet 68)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.30 – 12.0015.30 – 17.0012.30 – 14.30

Kontakt mailowy: jdominik@sp118.pl lub  telefoniczny: 71 798-68-40 wew. 143

Godziny pracy Pedagoga kl. II

mgr Karolina Zahorska (gabinet 7)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7.45-11.4510.45-15.4511.00-17.0010.00-14.008.45-12.45

Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście, mailowo:  kzahorska@sp118.pl lub telefoniczny:

Godziny pracy Pedagoga kl. III

mgr Urszula Jasiak (gabinet 7)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
12.30-15.3010.00-16.457.00-11.3012.30-17.0010.00-15.30

Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście, mailowo:  ujasiak@sp118.pl lub telefoniczny:

Godziny pracy Pedagoga kl. IV, V

mgr Renata Barsznica-Kalinowska (gabinet 72)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
9.00-14.0014.30-17.009.50-12.508.00-14.308.00-14.00

Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście,

mailowo: rbarsznica-kalinowska@sp118.pl lub telefonicznie: 71 798 68 40 wew. 140.

Godziny pracy Pedagoga kl. VI-VIII

mgr Małgorzata Metelica (gabinet 14)

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
12.30-16.009.30-14.2510.00-14.308.00-13.358.00-12.30

Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście, mailowo: mmetelica@sp118.pl lub telefonicznie: 71 798 68 40 wew. 142.