Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Pedagog

W Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu, każdego dnia pracuje trzech pedagogów szkolnych. Ich gabinety rozmieszczone są następująco:

– na parterze pracuje pedagog klas 1-3 (sala 42) oraz pedagog klas 4-6 (sala 14)

– na I piętrze pracuje pedagog klas 7-8 (sala 72)

Miejsca te służą do realizacji różnych zajęć grupowych, indywidualnych
z uczniami oraz spotkań z dziećmi, nauczycielami i rodzicami.

Głównym zdaniem , jakie realizują pedagodzy szkolni jest szeroko rozumiana pomoc uczniom, rodzicom, ale również nauczycielom.

Nasi pedagodzy:

•    Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów.
•    Podejmują działania interwencyjne w sytuacjach zachowań problemowych. 
•    Negocjują i mediują w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych.
•    Analizują przyczyny niepowodzeń szkolnych.
•    Określają różnorodne formy pomocy uczniom, w tym – uczniom
z dysfunkcjami rozwojowymi, przewlekle chorym oraz wybitnie uzdolnionym.
•    Organizują opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.
•    Współpracują z rodzicami uczniów.
•    Współpracują z instytucjami działającymi na rzecz pomocy uczniom i ich rodzinom.
•    Pracują w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie. 
•    Pedagog pełni też funkcję rzecznika praw ucznia.
              W zakresie kompetencji pedagogów leży też prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych, czy zajęć warsztatowych, poświęconych integracji zespołów klasowych, radzeniu sobie ze stresem, komunikacji, profilaktyce uzależnień, bezpieczeństwu w sieci, zachowań bezpiecznych i ryzykownych, wzmacnianiu poczucia własnej wartości
u uczniów, podnoszeniu motywacji do nauki itp.

     Od kilku lat działa na terenie szkoły GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ, który jest doskonale wyposażony i dostosowany do potrzeb uczniów , którzy są objęci specjalistyczną pomocą w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wraz z profesjonalnym poradnictwem dla rodziców w zakresie pracy samokształceniowej z dzieckiem w domu.
W gabinecie terapii odbywają się również zajęcia Biofeedback RSA.
W szkole odbywają się również zajęcia tutoringu rozwojowego dla uczniów zdolnych i spotkania wolontariatu.

Pedagodzy udzielają pomocy uczniom tylko za zgodą ich rodziców, których zaangażowanie i współpraca jest istotnym elementem wpływającym na poprawę funkcjonowania dzieci, a jednocześnie stanowi nieocenione wsparcie na drodze pokonywania trudności.

Godziny pracy pedagoga kl. 1-3

mgr Aneta Paruszewska-Gamrot (gabinet 42)

Rok szkolny 2021/2022

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
9.00-13.3012.00-17.008.00-13.309.00-14.008.00-12.00

Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście, mailowo: aparuszewska@sp118.pl

lub telefonicznie: 71 798 68 40 wew. 141.

 Godziny pracy pedagoga kl. 4-6

mgr Małgorzata Metelica (gabinet 14)

Rok szkolny 2021/2022

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
13.00-16.008.00-13.308.30-12.308.00-12.308.30-13.30

Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście, mailowo: mmetelica@sp118.pl

lub telefonicznie: 71 798 68 40 wew. 142.

Godziny pracy pedagoga kl. 7-8

mgr Renata Barsznica-Kalinowska (gabinet 72)

Rok szkolny 2021/2022

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
10.00-15.0013.00-17.009.00-14.0010.00-15.009.00-14.00

Konsultacje i spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście, mailowo:

rbarsznica-kalinowska@sp118.pl 

lub telefonicznie: 71 798 68 40 wew. 140