Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

W dniu 7 czerwca 2024r. Pani Psycholog Anna Suwala (liderka programu w SP118) wzięła udział w konferencji podsumowującej roczną realizację projektu „MŁODE GŁOWY.Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w którym nasza szkoła brała udział. Podczas konferencji pojawiło się wiele ciekawych wystąpień. Podsumowano pierwszy rok programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” w polskich szkołach.
W panelach odbyły się dyskusje na temat przyszłości profilaktyki, roli edukacji i kreowania polityki państwa przyjaznej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.
Podczas konferencji obecni byli: minister Izabela Ziętka, minister Izabela Leszczyna, Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, mazowiecka kuratorka oświaty Wioletta Krzyżanowska, Kuratorium Oświaty w Warszawie Magdalena Śniegulska z Uniwersytetu SWPS , Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE, Dominik Stawiarski z Fundacji Nie Będziesz Szła Sama , Jan Suchanek, Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz z Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Jan Gawroński – Społeczny Zastępca Rzecznika Praw Dziecka.

Anna Suwała