Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Świetlica

Świetlice szkolne czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach:

6.30-10.50  – przed zajęciami dydaktycznymi,
11.30-17.00 – po zajęciach dydaktycznych.

Czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.

Regulamin grupy świetlicowej (PDF, 315 KB)

Oświadczenie o samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy (PDF, 829 KB)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (PDF, 1.3 MB)

Rozmieszczenie świetlic 2023-2024 (PDF, 577 KB)

Rezygnacja ze świetlicy szkolnej (PDF, 988 KB)