Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Ważne informacje dla rodziców

Pakiet startowy (broszura) wersja polska (PDF, 1.075 MB)

Wniosek o pomoc materialną (PDF, 196 KB)

Procedury pomocy materialnej (PDF, 450 KB)

Informacja o dofinansowaniu obiadów (PDF, 400 KB)

Zasady naboru do klas I (PDF, 253 KB)

Oferta ubezpieczenia na nowy rok szkolny 2023/2024

Opieka stomatologiczna – Informujemy, że szkoła ma podpisaną umowę na usługi ogólno-stomatologiczne dla dzieci z NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna  ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław, Tel. 71/78 40 421

Bezpieczny powrót do szkoły

10 zasad dla ucznia

10 zasad dla rodziców

Ogólne zasady bezpieczeństwa 2021-2022

1. Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – link do artykułu.

2. Ważna informacja dla opłacających karty wejściowe

Wpłat (wpłata w kwocie 5 zł) za dodatkowe karty wejściowe proszę dokonywać wyłącznie na podane niżej konto:
Szkoła Podstawowa nr 118 NR 49 1020 5226 0000 6102 0418 4503
Zamawianie dodatkowych kart wejściowych odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: karty@sp118.pl

3. Zgubienie lub zniszczenie podręcznika szkolnego – w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika do klas 1-8 należy go odkupić.

4. Informacja o podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych – link do artykułu.

5. Regulamin wypożyczania podręczników – link do artykułu.

6. Informacja o bezpłatnych przejazdach uczniów środkami lokalnego transportu zbiorowego – 

Od dnia 1 września 2018 roku do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach liniii będą uprawnieni również uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku zycia. Podstawa prawna: LIII/1271/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.pdf

8. Kluczyki do szafek uczniowskich – w razie zagubienia kluczyka należy zgłosić się do sekretariatu szkoły z podaniem o udostępnienie klucza – Podanie o wydanie duplikatu klucza do szafki uczniowskiej.pdf (PDF, 202 KB)

Klucz należy w ciągu dwóch dni roboczych dorobić na własny koszt, po czym zwrócić go do sekretariatu.