Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Ważne informacje dla rodziców

Pakiet startowy (broszura) wersja polska (PDF, 1.075 MB)

Стартовий пакет Українська версія (PDF, 1.075 MB)

Wniosek o pomoc materialną (PDF, 196 KB)

Procedury pomocy materialnej (PDF, 450 KB)

Informacja o dofinansowaniu obiadów (PDF, 400 KB)

Terminy opłat za żywienie w roku szkolnym 2022-2023 (PDF, 403 KB)

Zasady naboru do klas I (PDF, 253 KB)

Oferta ubezpieczenia na nowy rok szkolny 2022/2023

Opieka stomatologiczna – Informujemy, że szkoła ma podpisaną umowę na usługi ogólno-stomatologiczne dla dzieci z NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna  ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław, Tel. 71/78 40 421

Bezpieczny powrót do szkoły

10 zasad dla ucznia

10 zasad dla rodziców

Ogólne zasady bezpieczeństwa 2021-2022

1. Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – link do artykułu.

2. Ważna informacja dla opłacających karty wejściowe

Wpłat (wpłata w kwocie 5 zł) za dodatkowe karty wejściowe proszę dokonywać wyłącznie na podane niżej konto:
Szkoła Podstawowa nr 118 NR 49 1020 5226 0000 6102 0418 4503
Zamawianie dodatkowych kart wejściowych odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: karty@sp118.pl

3. Zgubienie lub zniszczenie podręcznika szkolnego – w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika do klas 1-8 należy go odkupić.

4. Informacja o podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych – link do artykułu.

5. Regulamin wypożyczania podręczników – link do artykułu.

6. Informacja o bezpłatnych przejazdach uczniów środkami lokalnego transportu zbiorowego – 

Od dnia 1 września 2018 roku do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach liniii będą uprawnieni również uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku zycia. Podstawa prawna: LIII/1271/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

7. Wydawanie kart wejściowych – informujemy, że karty wejściowe dla rodziców nowych uczniów będą wydawane w październiku br. Dodatkowe karty oraz duplikaty kart po wcześniejszym zamówieniu i wpłacie na konto.

8. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.pdf

9. Kluczyki do szafek uczniowskich – w razie zagubienia kluczyka należy zgłosić się do sekretariatu szkoły z podaniem o udostępnienie klucza – Podanie o wydanie duplikatu klucza do szafki uczniowskiej.pdf (PDF, 202 KB)

Klucz należy w ciągu dwóch dni roboczych dorobić na własny koszt, po czym zwrócić go do sekretariatu.