Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 27.03
  2024

  Międzynarodowy konkurs literacki MISTRZ PIÓRA – Bocian – mój przyjaciel

  Mistrz-piora-Bocian-moj-przyjaciel_sponsorzy_2

  Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie literackim: „Mistrz Pióra”.

  Cele konkursu:

  – rozwijanie uzdolnień literackich;

  – promowanie osiągnięć uczniów;

  – podejmowanie działań mających na celu ochronę bociana białego;

  Regulamin konkursu

  1. Forma pracy dowolna (poezja lub proza np. opowiadanie). Praca powinna dotyczyć problematyki ochrony bocianów.

  2. Prace powinny być przesłane w drogą mailową (w dokumencie PDF). Prace mogą być urozmaicone ilustracjami lub zdjęciami. Autorem ilustracji i zdjęć musi być autor tekstu. Prace epickie nie powinny przekraczać 1 strony formatu A-4. Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12).

  3. Prace należy przesłać na adres mailowy do koordynatora konkursu p. Barbary Rejek brejek@sp118.pl do 4 maja 2024 roku wraz ze:

  a) skanami wypełnionego formularza zgód (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu). Załącznik do regulaminu konkursu dostępny jest do pobrania na stronie szkoły: https://sp118.pl/.

  b) oraz dodatkową informacją o: imieniu i nazwisku autora, nazwie i adresie szkoły do której uczęszcza autor, klasie, imieniu i nazwisku wychowawcy oraz nr telefonu szkoły.

  4. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w konkursie (klauzula informacyjna) znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

  5. Wysłanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

  6. Oceny i wyboru zwycięskich prac dokona specjalnie powołane jury.

  7. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy 4-8.

  8. 0głoszenie wyników przewidywane jest w DNIU BOCIANA BIAŁEGO – 31 maja 2024 r. Wyniki będą umieszczone na stronie internetowej szkoły: https://sp118.pl/.

  9. Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody wysłane będą pocztą na adres szkoły uczestnika konkursu – prace spoza Wrocławia lub do odbioru w SP 118 we Wrocławiu.

  10. Do każdej pracy należy dołączyć takie informacje: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko wychowawcy oraz telefon szkoły.

  11. Patronem Medialnym Konkursu są:

  OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  PTOP – PoIskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  oraz Żywkowo Bocianie Gospodarstwo Rolne PTOP

  Barbara Rejek