Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 23.06
  2022

  Warsztaty ekologiczne 6R Chemeko-System

  Chemeko System 6R

  W dniu 3.06.2022 w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne o tematyce zero waste i zasady 6 R, które zostały zrealizowane przez firmę Chemeko-System, na zlecenie Ekosystem. Poprowadzone przed edukatorki z Ekolandia.edu. 
  W warsztatach wzięli udział uczniowie klas piątych. Celem zajęć było przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, ze szczególnym naciskiem na recykling – czyli ponowne przetworzenie odpadów, jak również edukację w zakresie ograniczenia ilości powstających odpadów oraz świadomą konsumpcję, czyli działania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska.

  Warsztaty edukacji ekologicznej, w których uczniowie mieli okazję uczestniczyć skupiały się na następujących zagadnieniach:
  ➢ hierarchia postępowania z odpadami zgodna z zasadą 6R czyli Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover kolejno oznaczają: Pomyśl – Odmawiaj – Ograniczaj – Używaj wielokrotnie – Odzyskuj – Naprawiaj. Zasada 6R promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów;
  ➢ sposoby na ograniczenie ilości powstających odpadów w domu, szkole; poruszenie tematyki idei zero waste – nieśmiecenia; zachęcenie do wykorzystywania resztek, niemarnowania; oszczędzania zasobów naturalnych;
  ➢ świadomość konsumencka – dokonywanie właściwych, przemyślanych wyborów podczas zakupów; zwracanie uwagi na oznaczenia na opakowaniach, skład produktów;
  ➢ selektywna zbiórka odpadów komunalnych – prawidłowa segregacja odpadów komunalnych, promowanie takich miejsc jak Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. (PSZOK);
  ➢ sposoby zagospodarowania odpadów – poruszenie kwestii kompostowania, ponownego przetwarzania odpadów – czyli recyklingu.

  Bogumiła Hucaluk-Pacek