Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 19.03
  2024

  Niemarnowanie żywności – zapraszamy uczniów do nowego konkursu

  niemarnowanie_obrazek

  Regulamin konkursu:

  1. Konkurs organizowany jest przez Rettman sp. z o.o. sp.k w porozumieniu z Placówką – Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.03.2024 roku i kończy w dniu 30.04.2024 roku.
  3. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
  4. W konkursie biorą udział tylko prace indywidualne.
  5. Prace mogą być rysowane, malowane, szkicowane za pomocą ołówków, kredek, węgla, farb olejnych, akrylowych i akwarelowych oraz technik mieszanych. Dozwolone są prace stworzone cyfrowo, z wyłączeniem prac tworzonych przez AI. Zdjęcia nie są dozwolone.
  6. Pracę mogą zawierać wyłącznie grafiki lub grafiki i tekst. Tekst nie może być dłuższy niż 25 słów lub 100 znaków. Na przodzie plakatu nie należy podawać danych jak imię, nazwisko, klasa, szkoła itd.
  7. Z tyłu plakatu lub w wiadomości e-mail należy zamieścić dane: imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
  8. Prace należy składać w stołówce szkolnej w godzinach pracy stołówki, w przeznaczonym na ten cel wyznaczonym boksie.
  9. Spośród złożonych prac Organizator wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają certyfikat żywieniowego superbohatera oraz upominki związane ze zdrową żywnością.
  10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 24.05.2024 r. w placówce.
  11. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  rettman Logo

  Klauzula informacyjna RODO:

  1. Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Można tego dokonać poprzez przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych (konkurs@rettman.pl) wskazując dane, których zgoda dotyczy.
  2. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
  3. Administratorem danych osobowych jest  Rettman Sp. z o. o. Sp. K.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Różanej 5/9.
  4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu uczestnictwa w konkursie, w tym wyłonienia laureatów. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia działań związanych z czynnościami dotyczącymi realizacji konkursu oraz wynikający z odrębnych przepisów, a następnie zostaną usunięte.