Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 01.05
  2022

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

  Program Rozwoju Czytelnictwa - logo

  W bieżącym roku nasza szkoła otrzyma dofinansowanie finansowe w wysokości 15 000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2022 rok.

  Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

  Wsparcie finansowe zostanie udzielone w następujący sposób:

  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych – 9000 zł,
  2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych – 5500 zł,
  3. realizację działań promujących czytelnictwo – 500 zł.

  Nad realizacją programu w naszej szkole czuwać będą nauczyciele-bibliotekarze.

  Adriana Grochala-Kopeć