Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 20.03
  2024

  Majowy egzamin na kartę rowerową – informacje

  Rowerowy maj

  W maju odbędzie się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. Poniżej harmonogram przeprowadzania egzaminu oraz dokumenty do pobrania. Zapraszamy chętnych z naszej szkoły do uzyskania karty rowerowej.

  Harmonogram przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową:

  Do 19.04 dostarczenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców oraz wychowawcę Arkusza (do p. Katarzyny Rudnik, s. 11)
  Arkusz Zaliczeń Ucznia wraz z Oświadczeniem będą rozdawane uczniom podczas lekcji techniki (do wypełnienia w domu) oraz są do pobrania na stronie szkoły: www.sp118.pl 

  Do 3 dni po zdanym Egzaminie Praktycznym uczniowie przynoszą zdjęcie (do p. Rudnik, s. 11).
  Kolorowe, wydrukowane zdjęcie o wymiarach 45 mm x 35 mm (wysokość x szerokość).

  Egzamin teoretyczny:
  23.04, s. 11, klasy: 4a, 4c, 4e – podczas lekcji techniki (każda klasa na swojej lekcji)
  29.04, s. 11, klasa 4b – podczas lekcji techniki
  30.04, s. 11, klasa 4d – podczas lekcji techniki
  24.04, godz. 7:15, s.11, klasy: 5-8

  Poprawa egzaminu teoretycznego:
  08.05, godz.7:15, s.11, wszystkie klasy 4-8*
  *jeśli będzie poprawiała duża liczba uczniów, to odbędzie się kilka tur i mogą pojawić się dodatkowe terminy

  Egzamin praktyczny:
  21.05, od godz.9:00, boisko czerwone**
  **ilość godzin zarezerwowanych na egzamin będzie uzależniona od ilości uczniów, którzy zdali Egzamin Teoretyczny – listy uczniów i konkretne godziny zostaną podane pomiędzy 09.05-20.05

  Uwaga!
  Proszę pamiętać, że do Egzaminu (Praktycznego) może przystąpić osoba, która:
  – ma ukończone 10 lat,
  – zdała Egzamin Teoretyczny,
  – ma zgodę rodziców (opiekunów).

  Regulamin (PDF, 57 KB)

  Arkusz zaliczeń i oświadczenie (pojedynczy) (PDF, 60 KB)

  Arkusz zaliczeń i oświadczenie (pojedynczy) (DOC, 44 KB)

  Arkusz zaliczeń i oświadczenie (podwójny) (PDF, 63 KB)

  Arkusz zaliczeń i oświadczenie (podwójny) (DOC, 35 KB)  Katarzyna Rudnik (koordynator egzaminu)