Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 13.10
  2021

  Konkurs na logo samorządu uczniowskiego

  KONKURS NA LOGO SU

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
  2. Projekty konkursowe muszą być realizowane indywidualnie.
  3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

    Forma prezentacji pracy konkursowej:

  • Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
  • Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
  • Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: 
   • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
   • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
   • wzbudzać pozytywne emocje,
   •  składać się: z logotypu (stylizacji literowej), element graficznego będącego symbolem lub też zawierać połączenie obu tych elementów,
   • Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

  Prace należy składać do dnia 29.10.2021 r. do opiekunów Samorządu Uczniowskiego – sala nr 11, 15, 20 lub wysłać na adres: su@sp118.pl

  Zachęcamy wszystkich uczniów kl. IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie !!!

  Wygrana praca zostanie oficjalnym logo Samorządu Uczniowskiego

  SU konkurs na LOGO
  SU konkurs na LOGO
  SU konkurs na LOGO
  SU konkurs na LOGO