Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 25.05
  2023

  Fantastyczne lekcje języka polskiego

  Fantastyczne lekcje polskiego 2023

  W maju klasy 6a i 6d omawiały „Bajki robotów” Stanisława Lema. Cykl lekcji zakończył się projektem „Bajki Lema moją inspiracją”. Uczniowie w małych zespołach mieli wymyślić i zaprojektować makietę planety oraz ją opisać. Wszyscy do projektu podeszli z twórczym zaangażowaniem.

  Joanna Maciaszek-Klimczyk