Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Laboratoria przyszłości – charakterystyka programu w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu

Źródło finansowania:
Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Opis programu:
W ramach programu „Laboratoria przyszłości” wsparcie zostało przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu:
Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu w ramach programu „Laboratoria przyszłości” otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 289 200 zł.

Informacja o zakupionym sprzęcie w ramach programu:
a) rodzaj zakupionego wyposażenia – (PDF, 451 KB)
b) określenie celu, w jakim zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane:
realizowanie zadań szkoły, które wynikają z obowiązku zapewnienia realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem zaspokojenia dydaktycznych potrzeb uczniów w oparciu o wszechstronny dobór treści oraz metod i najnowocześniejszych środków dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz kółkach zainteresowań.

AZ

Laboratoria przyszłości - plakat
Laboratoria przyszłości czek