Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

XI edycja Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH”

Opublikowane: 2017-12-11 XI edycja Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH”

Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu ogłasza XI  edycję Międzynarodowego  Konkursu  Ekologiczno-Prozdrowotnego

  „SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH”

POD HASŁEM

TERAPEUTYCZNY WPŁYW ZWIERZĄT NA CZŁOWIEKA

 we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 I.                    CELE  KONKURSU:

       

Cel ogólny: wyrabianie postawy opiekuńczej i proekologicznej

 

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie wiedzy na temat życia zwierząt domowych,

 • uświadomienie konieczności właściwej opieki nad zwierzętami,

 • zapoznanie z konsekwencjami złego traktowania zwierząt,

 • rozwijanie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia,

 • doskonalenie zdolności wypowiadania się na dany temat w różnych formach wypowiedzi twórczej,

 • wdrażanie do rozwiązywania zadań problemowych i kreatywnego myślenia,

 • wspieranie wszechstronnych uzdolnień dzieci, tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań,

 • wdrażanie do wykorzystywania technologii informatycznej w przetwarzaniu wiedzy,

 • podniesienie wiary dzieci we własne możliwości,

 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji,

 • zwiększenie aktywności szkół w procesie edukacyjnym.

 

 

II.                 REGULAMIN  KONKURSU

 

            Kategorie prac konkursowych /do wyboru – ilość kategorii dowolna.

1.      Opowiadanie „Z pamiętnika mojego pupila” - objętość –  max. 1 strona czcionką „12”, interlinia 1,5; uczestnicy - uczniowie klas IV - VII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

2.      „Zostań animagiem!” – stwórz maskę zwierzęcia domowego, w które chciałbyś się przemienić – maska przestrzenna, którą można wykorzystać do spektaklu, technika dowolna, uczestnicy – uczniowie klas IV – VII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

3.      „Mój pupil w obiektywie” – fotografia matowa w kolorze, format A-4, uczestnicy - uczniowie klas 0-VII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy. 

4.      „Do serca przytul…” – stwórz maskotkę domowego pupila – wysokość minimum 30 cm, materiał dowolny, uczestnicy - uczniowie klas 0 - VII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

5.      „Umiem cię rozbawić” – stwórz filmik z zabawnymi zachowaniami zwierząt domowych – czas: max., 2 min., uczestnicy -  uczniowie klas IV - VII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

6.      „Kadr z bajki” – bohater z ulubionej kreskówki - praca plastyczna,  technika pastele olejne oraz kredki ołówkowe, format A-3, uczniowie klas 0-III, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

  

III.                WARUNKI  OGÓLNE  KONKURSU:

 

 • dzieci wykonują prace samodzielnie i indywidualnie, (ewentualnie dopuszczalna jest niewielka pomoc osoby dorosłej przy wywołaniu fotografii i wykonaniu maskotki),

 • błędy ortograficzne eliminują pracę literacką,

 • prace muszą być opisanena wizytówce /umieszczonej na odwrocie pracy/ należy podać drukowanymi literami: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły z telefonem, nazwisko nauczyciela-opiekuna,

 • do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów organizacji konkursu,

 • prace proszę składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu  przy ul. Bulwar Ikara 19, w godz. 800 - 1500

 • do przesłanych prac należy dołączyć listę prac oddzielnie do każdej kategorii i jedną zbiorczą ze szkoły lub zagranicy według wzoru;  należy ją również przesłać drogą mailową: ekosp118@gmail.com

 

          KATEGORIA……………………………………………………..

 

Lp.

Imię i nazwisko autora

Tytuł pracy

Imię i nazwisko opiekuna

1.

     

2.

     

 ...

     

Łączna ilość prac

  
IV.                TERMINY REALIZACJI:

 

 

 • do 14 lutego 2018. – I etap wewnętrzny w szkołach

 
 • 28 lutego 2018 - termin przysłania prac konkursowych do SP 118 we Wrocławiu

 
 • do13 marca 2018 – obrady poszczególnych   komisji jury w SP 118 

 
 • 13 kwietnia 2018 szkoły zostaną poinformowane o wynikach konkursu na stronie szkoły http://www.sp118.pl

 

V.    FINAŁ:

  

19 kwietnia 2018r. - finał z uroczystym wręczeniem uczniom dyplomów i nagród w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego

 ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu.

Zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół faxem lub mailem.

  

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w holu Szkoły Podstawowej nr 118 w terminie od 18 kwietnia 2018 r. Po ekspozycji nie będą zwracane autorom.


Organizator:   

Szkoła Podstawowa nr 118   im. pułkownika pilota Bolesława  Orlińskiego

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 0.71/788-99-30

   

Z A P R A S Z A M Y 

organizatorzy

 

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: