Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Ważne informacje dla rodziców

 „ELEKTRONICZNE KARTY OBIADOWE Z UBIEGŁEGO ROKU SĄ WAŻNE W TYM ROKU”

Rodziców prosimy, żeby dopilnowali aby ich dzieci codziennie nosiły karty obiadowe.


 Informacja o wyborze oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2018-2019 - link do artykułu

 

  

1. Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - link do artykułu.

2. Ogólne warunki ubezpieczenia - link do artykułu.

3. Ważna informacja dla opłacających karty wejściowe

Uwaga! Wpłat (wpłata w kwocie 5 zł) za dodatkowe karty wejściowe proszę dokonywać wyłącznie na podane niżej konto:


Szkoła Podstawowa nr 118 NR 49 1020 5226 0000 6102 0418 4503
Zamawianie dodatkowych kart wejściowych odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: 
e-mail karty@sp118.pl

 

4. Drodzy Rodzice - poniższa informacja dotyczy początku roku szkolnego

Prosimy aby w aplikacji obiadowej uaktualnić klasę, do której chodzą Państwa dzieci.

Aby to zrobić należy:

1. Zalogować się do aplikacji.

2. Kliknąć przycisk Ustaw dla ucznia, którego klasę zmieniamy.

3. Wpisać właściwą klasę dla ucznia w polu Klasa.

4. Wysłać wniosek z odwołaniem obiadów - aplikacja zapisze ustawienia.

 

5. Elektroniczne karty obiadowe z ubiegłego roku szkolnego są ważne w tym roku szkolnym dla uczniów, którzy mają złożone umowy na obiady. 

6. Zgubienie lub zniszczenie podręcznika szkolnego - link do artykułu.

7. Informacja o podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych - link do artykułu.

8. Regulamin wypożyczania podręczników - link do artykułu.

9. Informacja o bezpłatnych przejazdach uczniów środkami lokalnego transportu zbiorowego - link do artykułu. 

10. Wydawanie kart wejściowych - link do artykułu.

 AZ


 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. , ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: