Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Ułatwienia komunikacyjne dla uczniów i program Dobry Start

Opublikowane: 2018-06-15 Ułatwienia komunikacyjne dla uczniów i program Dobry Start

W związku z zapisami Uchwały LIII/1271/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2018 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Doln. z  2018 r. poz. 2092), przekazujemy informację, że od dnia 1 września 2018  do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

Ulotka do programu Dobry Start (pdf).

                                              

Pedagodzy SP 118


Paruszewska-Gamrot

R. Barsznica-KalinowskaAdministratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: