Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 3 „PICTURE DICTIONARY”

Opublikowane: 2018-01-29 Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 3 „PICTURE DICTIONARY”

Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 3 „PICTURE DICTIONARY”
Jeśli interesujesz się językiem angielskim i masz zdolności plastyczne, przedstaw wybrane słowo w języku angielskim za pomocą obrazu!
Regulamin konkursu
1. Sposób przedstawienia wyrazu ma obrazować znaczenie słowa, np. słowo stone (kamień) – można przedstawić za pomocą kamieni, jak przedstawiono poniżej.
2. Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Format: A3 lub A4.
4. Technika plastyczna: dowolna
5. Jury przy ocenie pracy będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość oraz estetykę pracy.
6. Prace konkursowe muszą być opisane (imię, nazwisko, klasa). Prace oddajemy swojemu nauczycielowi języka angielskiego.
7. Termin oddania prac: do dnia19.02.2017
8. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy. Ponadto z wyróżniających się prac powstanie wystawa.


ZAPRASZAMY!
organizatorzy: Anna Janecka i Anna Dzierżanowska-Słowik



Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: