Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Szkolny Konkurs Plastyczny " Koniec z plastikowym zanieczyszczeniem"

Opublikowane: 2018-03-28 Szkolny Konkurs Plastyczny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118

w ramach realizacji szkolnego  projektu „Ziemia w naszych rękach”
zaprasza do udziału
w Szkolnym Konkursie Plastycznym


" Koniec z plastikowym zanieczyszczeniem"

 

 

I. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu,

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 71/788 99 30, e-mail: szkola@sp118.pl

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Bogumiła Hucaluk - Pacek, Magdalena Krawczyk, Renata Lenart

III.CELE KONKURSU:

Cel ogólny:  Podnoszenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, a przez to i osób dorosłych oraz kształtowanie prawidłowych zachowań wobec darów natury.

Cele szczegółowe:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
  • uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu plastikowych odpadów na funkcjonowanie ekosystemów i zdrowie człowieka;
 • propagowanie właściwych postaw  i zachowań ekologicznych ;
 • motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska;
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody;
 • kształcenie kreatywnego myślenia i uzdolnień plastycznych;
 • umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum;
 • dostarczanie radości, przyjemnych wrażeń i przeżyć.

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu

 • I kategoria: szkoły podstawowe, klasy IV
 • II kategoria:  szkoły podstawowe, klasy V

 

 V. ZASADY OGÓLNE:

 • Tematem przewodnim jest zwrócenie uwagi na problem rosnącej  ilości odpadów plastikowych i próba odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, aby było ich coraz mniej? ,
 • Przedmiotem konkursu są oryginalne prace plastyczne, wykonane samodzielnie przez ucznia zgłaszającego się do konkursu, wcześniej nie publikowane i nie nagradzane,
 • Prace mogą być wykonane dowolna techniką, w formacie A3,
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 18.04.2018 r. do nauczycieli przyrody,
 • Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora),
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2018 r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a nagrodzone prace znajdą się na wystawie w holu szkoły.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMYAdministratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: