Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Szkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną "Plastik – wielkim zagrożeniem dla naszej planety"

Opublikowane: 2018-03-28 Szkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118

w ramach realizacji szkolnego projektu „Ziemia w naszych rękach”
zaprasza do udziału
w Szkolnym Konkursie na Prezentację Multimedialną

"Plastik – wielkim zagrożeniem dla naszej planety"

 

 

I. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu,

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 71/788 99 30, e-mail: szkola@sp118.pl

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Magdalena Krawczyk, Bogumiła Hucaluk - Pacek, Renata Lenart

III.CELE KONKURSU:

 • kształtowanie postaw dbałości o naturalne środowisko,      
 • poznanie zagrożeń związanych z nadmierną produkcją i użyciem plastiku,
 • poznanie rodzajów plastików – biodegradowalnych i nieulegających rozkładowi,
 • uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu plastikowych odpadów na funkcjonowanie ekosystemów i zdrowie człowieka;
 • kształcenie kreatywnego myślenia i umiejętnego korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy
 • rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji i posługiwania się TI
 • propagowanie właściwych postaw  i zachowań ekologicznych ;
 • motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska;
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody;                              

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu - klasy VI

 V. ZASADY OGÓLNE:

 • Tematem przewodnim jest ukazanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem ekosystemów plastikami i jego wpływem na życie organizmów na Ziemi,
 • Przedmiotem konkursu są oryginalne prezentacje multimedialne, wykonane samodzielnie przez ucznia zgłaszającego się do konkursu, wcześniej nie publikowane i nie nagradzane,
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 18.04.2018 r. do nauczycieli przyrody,
 • Prace należy opisać na slajdzie tytułowym ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora),
 • Prace nadsyłamy na adres mailowy nauczycieli przyrody:

mkrawczyk@sp118.pl

rlenart@sp118.pl

bhucaluk-pacek@sp118.pl

 • O ile w prezentacji konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik  przesyłając prezentację zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku,
 • Prezentacje zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2018 r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a nagrodzone prace zostaną wyświetlone na telebimie  w holu szkoły.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMYAdministratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: