Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Regulamin konkursu recytatorskiego wierszy o Polsce dla klas 1-2

Opublikowane: 2018-09-30 Regulamin konkursu recytatorskiego wierszy o Polsce dla klas 1-2

Regulamin:

1. Konkurs ma charakter otwarty- może w nim wziąć udział każdy uczeń SP 118 z klasy 1-2

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnika przez rodziców lub wychowawców świetlic do p. Barbary Rejek na adres brejek@sp118.pl do 20 października 2018. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, klasę, zgodę (lub sprzeciw) na fotografowanie dziecka podczas konkursu i umieszczenie jego wizerunku na stronie szkoły, tytuł i autora wybranego utworu.

3. Recytowany utwór powinien dotyczyć tematu konkursu – wiersz o Polsce (z wyłączeniem wiersza „Kto Ty jesteś?”). Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 5 minut.

4. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.

5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

  • interpretacja utworów,

  • kultura słowa,

  • ogólny wyraz artystyczny. Mile widziane rekwizyty, strój patriotyczny.

6. Konkurs odbędzie się 24 października 2018 o godzinie 11.45 w sali nr 39. Uczestnicy zostaną odebrani ze swoich klas.

Barbara Rejek -

organizator konkursu, koordynator zespołu ds/rozpoznawania, promowania i wspierania uzdolnień w SP nr118 we WrocławiuAdministratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: