Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Program edukacji ekologicznej – styczeń/marzec 2020 "Czyńmy świat lepszym"

Opublikowane: 2020-01-29 Program edukacji ekologicznej – styczeń/marzec 2020

Poniższy program edukacji ekologicznej planujemy realizować w miesiącach od stycznia do marca 2020 r. zgodnie z Zielonym Kalendarzem Edukacyjnym:

Styczeń - Miesiąc Gospodarki Obiegowej

23 stycznia - Dzień bez opakowań foliowych

Marzec - Miesiąc Wody

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny, 22 marca - Światowy Dzień Wody, 28 marca - Godzina dla Ziemi

  

Cel ogólny:

Kształtowanie u uczniów, a pośrednio i rodziców,  właściwych postaw ekologicznych i zachowania wobec otaczającego nas świata przyrody. Podnoszenie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony przyrody, współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, poszanowania dóbr natury.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie właściwych postaw dbałości o naturalne środowisko.     
 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu plastikowych odpadów na funkcjonowanie ekosystemów i zdrowie człowieka.
 • Poznanie zagrożeń związanych z nadmierną produkcją i użyciem plastiku.
 • Poznanie rodzajów plastików.
 • Poznanie przyczyn braku dostępu do wody.
 •  Zdobywanie wiedzy na temat różnych wyzwań wodnych, problemów, z którymi borykają się kraje na każdym kontynencie.
 • Zrozumienie znaczenia wody dla gospodarki, sytuacji międzynarodowej, środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w różnych krajach świata.
 • Motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.
 • Kształcenie kreatywnego myślenia i umiejętnego korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy.
 • Rozwijanie umiejętności  plastycznych, fotograficznych, tworzenia prezentacji i posługiwania się TI.
 • Umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Działania:

 • Edukacja ekologiczna uczniów na temat plastiku, wody, energii i zmian klimatuw ramach lekcji przedmiotów przyrodniczych - biologia, geografia, chemia, przyroda, lekcji wychowawczych z wykorzystaniem m.in. materiałów edukacyjnych Polskiej Akcji Humanitarnej (Temat: Wodne wyzwania na świecie) i obszernej bazy artykułów www.woda.edu.pl/artykuly.
 • Przeprowadzenie tematycznych zajęć na kołach przedmiotowych z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Plastik”
 • Warsztaty dla uczniów klasy 6 h prowadzone przez edukatorów EkoCentrum Wrocław. Temat: „Plastik - cichy zabójca” .
 • Warsztaty dla uczniów  koła geograficznego prowadzone przez edukatorów EkoCentrum Wrocław. Temat: Brak wody - przyszłość czy teraźniejszość.
 • Wyjścia edukacyjnechętnych klas do Hydropolisw ramach Szkoły w mieście.
 • Szkolny konkurs na prezentację multimedialną„Koniec z plastikowym zanieczyszczeniem. Plastik - co w zamian?"dla uczniów klas V–VII.
 • Akcja Zakwitniemy na wiosnę - zakup roślin kwiatowych – pomoc dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
 • Zakup pomocy  naukowej - zestawu edukacyjnego do badania wody.
 • Happening z okazji Dnia Wody - wystawa prac uczniów w holu szkoły.
 • Akcja „ Godzina dla Ziemi”.

 

 

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych:
Renata Lenart, Bogumiła Hucaluk-Pacek

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: