Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Informacja Rady Rodziców o wyborze oferty na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020

Opublikowane: 2019-09-04 Informacja Rady Rodziców o wyborze oferty na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice,

Na Rok Szkolny 2019/2020 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU SA.

Do wyboru jeden Wariant ubezpieczenia ze składką 55 zł na sumę ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu 32.000 zł.

 

W załączeniu:

2. Compensa - OWU NNW Szkolne wraz z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych - OWU rozdane będą Rodzicom na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2019. OWU NNW Szkolne IV 184 będą również znajdować się w sekretariacie szkoły.

3. Compensa - Karta informacyjna - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

4. Oświadczenia indywidualne o otrzymaniu OWU oraz zapoznaniu się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych do podpisania obligatoryjnie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, który ubezpiecza swoje dziecko w ramach grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów.

Podpis na oświadczeniach zbierany będzie na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2019. Rodzic, który nie podpisze oświadczenia na wywiadówce, a będzie chciał Ubezpieczyć swoje dziecko, proszony jest o wypełnienie załączonego oświadczenia i dostarczenie go do sekretariatu szkoły.

 

 AZAdministratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: