Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Miniportal "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji"

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  

Okres realizacji projektu:
01.01.2010 r – 30.11.2011 r

 

 

Dyrektor: mgr BARBARA ROTTE

 

Szkolny Koordynator: 
mgr Bogumiła Hucaluk - Pacek

 

Konsultant DODN: mgr Mariola Mucha

Szkolny zespół projektowy:        
mgr Elżbieta Wdowczyk,            
mgr Aleksandra Jakubowicz,      
mgr Małgorzata Niedziela,         
mgr Małgorzata Metelica,           
mgr Karolina Zielińska,              
mgr Lukrecja Jakubek/                
mgr Magdalena Krawczyk

Formy

Nazwy formy (miejsce wycieczki/wyjazdu)

Liczba uczniów uczestniczących w formie

Godziny zrealizowane

Koła zainteresowań

koło ekologiczne,

koło matematyczne,

koło matematyczno - przyrodnicze

45

109

Zajęcia wyrównawcze

zajęcia wyrównawcze z matematyki

8

36

Zajęcia z tutorem

tutoring

12

138

Wycieczka jednodniowa

Zamek Czocha

20

 

Wycieczka jednodniowa

Góry Stołowe

20

 

Wycieczka dwudniowa

Wrocław

20

Wyjazdy do MC

Jawor / Wrocław

25

 

Razem

--------------------------------

150

287

Liczba uczniów uczestniczących w projekcie
(każdy uczeń liczony tylko raz niezależnie od tego
w ilu formach uczestniczył)

63

 

Formy realizowane w ramach projektu:Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: