Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Mapa hałasu w szkole

W trosce o zdrowie naszych uczniów wprowadziliśmy comiesięczny pomiar hałasu podczas przerw w wybranych miejscach szkoły. Wyniki tych pomiarów mogą być materiałem do wykorzystania w pracy wychowawczej.

Hałas można podzielić na 5 grup mając na względzie jego szkodliwość dla zdrowia i w zależności od jego poziomu:

1 - poniżej 35 dB - nieszkodliwy, ale może być denerwujący, np. woda szumiąca w rurach, hałasy w sąsiedztwie. Wpływa na obniżenie koncentracji;

2 - od 35 dB do 70 dB - również nieszkodliwy, lecz może powodować zmęczenie, spadek wydajności pracy, trudności z koncentracją, zasypianiem i wypoczynkiem;

3 - od 70 dB do 85 dB  - może już oddziaływać szkodliwie, powodować bóle głowy, wpływać szkodliwie na ustrój nerwowy człowieka itp.

4 - od 85 dB do 120 dB - uszkadza słuch, wpływa na zaburzenia układu krążenia, układu nerwowego, równowagi i innych,

5 - powyżej 120 dB - jeżeli poziom hałasu przekroczy 150 dB, już po 5 minutach całkowicie paraliżuje działanie organizmu, powodując mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów kończyn, wytwarza stany lękowe, depresyjne i objawy chorób psychicznych, a po dłuższym oddziaływaniu może doprowadzić nawet do śmierci.

Prezentowane poniżej wyniki pomiarów są uśrednioną wartością odczytu w wybranych okresach pomiaru co nie oddaje w pełni subiektywnych odczuć oraz skrajnych wartości odczytu, które bardzo często przekraczają 90 dB.

Również odczyty intensywności hałasu w miejscach mało uczęszczanych w szkole ze względu na ukształtowanie pomieszczeń i ich powiązania akustyczne wykazują, że nawet oddalone źródła dźwięku mają wpływ na wielkość pomiarów w tych miejscach.

Zatem: rozmawiajmy ciszej, nie krzyczmy do siebie na przerwach a skorzysta na tym nasze zdrowie.

 Andrzej Zajączkowski

Podstawowe informacje można uzyskać na stronach internetowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. , ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: