Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Konkurs "Koniec z plastikowym zanieczyszczeniem. Plastik - co w zamian?"

Opublikowane: 2020-01-29 Konkurs

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z klas  V, VI, VII do udziału w Szkolnym konkursie na prezentację multimedialną "Koniec z plastikowym zanieczyszczeniem. Plastik - co w zamian?" w ramach realizacji szkolnego projektu ekologicznego „Czyńmy świat lepszym”

 

I. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu,

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 71/788 99 30, e-mail: szkola@sp118.pl

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

Renata Lenart, Bogumiła Hucaluk-Pacek

III.CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie właściwych postaw dbałości o naturalne środowisko.
 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu plastikowych odpadów na funkcjonowanie ekosystemów i zdrowie człowieka.
 • Poznanie zagrożeń związanych z nadmierną produkcją i użyciem plastiku.
 • Poznanie rodzajów plastików – biodegradowalnych i nieulegających.
 • Motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.
 • Kształcenie kreatywnego myślenia i umiejętnego korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji i posługiwania się TI.
 • Umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.
 • Dostarczanie radości, przyjemnych wrażeń i przeżyć.

IV. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu - klasy V-VII.

V. ZASADY OGÓLNE:

 • Tematem przewodnim jest ukazanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem ekosystemów plastikami i ich wpływu na życie organizmów na Ziemi oraz wskazanie, czym można zastąpić plastik, by ograniczyć jego zużycie.
 • Przedmiotem konkursu są oryginalne prezentacje multimedialne, wykonane samodzielnie przez ucznia zgłaszającego się do konkursu, wcześniej nie publikowane i nie nagradzane.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 07.02.2020 r. do nauczycieli geografii/biologii.
 • Prace należy opisać na slajdzie tytułowym (tytuł pracy, imię i nazwisko autora).
 • Prace nadsyłamy na adres mailowy nauczycieli: rlenart@sp118.pl oraz bhucaluk-pacek@sp118.pl
 • Gdy w prezentacji konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik  przesyłając prezentację zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku,
 • Prezentacje zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po feriach zimowych 26.02.2020 r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a nagrodzone prace zostaną wyświetlone na telebimie w holu szkoły.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Renata Lenart

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: