Strona główna Strefa rodzica Pracownicy Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji

koło matematyczno przyrodnicze

 

Koło matematyczno przyrodnicze

 

 

Cele ogólne zajęć: 

  1. Umiejętność dostrzegania matematyki, przyrody, ekologii jako nauki interdyscyplinarnej.
  2. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych ucznia.
  3.  Wdrażanie do rozwiązywania zadań problemowych i twórczego myślenia.
  4. Kształtowanie umiejętności obcowania z przyrodą.
  5. Kreowanie aktywnych postaw wobec przyrody.
  6. Promowanie wśród uczniów aktywnych postaw wobec ochrony przyrody.
  7. Tworzenie warunków do twórczego rozwijania zainteresowań.
  8. Doskonalenie różnorodnych umiejętności ogólnych, przedmiotowych i ponad przedmiotowych.

 

Cele szczegółowe zajęć (w postaci zapisu operacyjnego):

uczeń:

  • obserwuje zjawiska przyrodnicze i dokonuje ich opisu,
  • poznaje współzależności człowieka i środowiska,
  • rozróżnia zachowania sprzyjające bezpieczeństwu ludzi i przyrody,
  • rozumie zależności istniejące w środowisku przyrodniczym,
  • sprawnie wykonuje obliczenia 
   * powiększenia obrazu mikroskopowego,
   * przeliczenia jednostek długości, pola, objętości, pojemności, masy,
  • stosuje skale do obliczeń odległości,
  • stosuje kompas do wyznaczania kierunków,
  • ustala odpowiednie skale do rysowania planów,
  • stosuje schematy, rysunki w trakcie rozwiązywania zadań,
  • korzysta z instrukcji, wykresów, tabel, diagramów,
  • skutecznie korzysta z Internetu w celu wyszukiwania potrzebnych informacji i przedstawia rezultaty swojej pracy.

 

  

Metody pracy:   

  1. pogadanka wprowadzająca nowy materiał
  2. dyskusja na tematy rozwiązywanych problemów,
  3. projektowanie i przeprowadzanie badań,
  4. projektowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu   i we własnym życiu wykorzystując uzyskane wyniki i wnioski,
  5. układanie tras wycieczek do wymarzonych miejsc,
  6. prezentacja projektów wykonanych przez uczniów,
  7. praca z komputerem-wyszukiwanie informacji potrzebnych w tworzeniu projektów.

 

 Treści kształcenia: 

  1.  przybliżenie znaczenia matematyki, przyrody, ekologii jako nauk interdyscyplinarnych w naszym życiu,
  2. obserwacje mikroskopowe:
   * poznanie budowy mikroskopu,
   * wykonywanie obliczeń powiększenia obrazu,
   * życie w kropli wody,
  3. skala, plan: przeliczanie wymiarów i odległości rzeczywistych na wymiary i odległości na planie lub mapie,
  4. układanie planów tras wycieczek, wyliczanie kosztów,
  5. rysowanie planu Parku Zachodniego z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów, ilości drzew
   i odmian,
  6. tworzenie projektów na potrzeby konkursowe Ligi Ochrony Przyrody,
  7. wyjścia do: Muzeum Przyrodniczego, Ogrodu Botanicznego, ZOO.  
  

Liczba uczniów: 15

  

Osoba dopowiedzialna: mgr Elżbieta Wdowczyk

powrót


Przykładowy projekt

Zwiad ekologiczny "Dzikie wysypiska"

 Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookies. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej szczegółów na stronie.

Menu

 

Read about us in English


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: