Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Informacja Rady Rodziców o wyborze oferty na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów

Opublikowane: 2018-09-17 Informacja Rady Rodziców o wyborze oferty na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów

Szanowni Rodzice,

Na Rok Szkolny 2018/2019 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU SA.
Wybrany został wariant ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia 25.000 zł na Trwały Uszczerbek na Zdrowiu za składkę 50 zł od dziecka.
W załączeniu:
1. Compensa - SP 118 - oferta grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW
2. Compensa - OWU NNW Szkolne wraz z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych - OWU rozdane będą Rodzicom na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2018. OWU NNW Szkolne III 184 będą również znajdować się w sekretariacie szkoły.
3. Compensa - Karta informacyjna - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - karty wraz z kartonikami,na których będzie informacja jak zgłosić szkodę z grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów rozdane będą  Rodzicom na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2018. 
4. Tabela Uszczerbków na Zdrowiu w wyniku NW
5. Aneks 1 do Tabeli Uszczerbków
6. Oświadczenia indywidualne o otrzymaniu OWU oraz zapoznaniu się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych do podpisania obligatoryjnie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, który ubezpiecza swoje dziecko w ramach grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów. Podpis na oświadczeniach zbierany będzie na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2018. Rodzic, który nie podpisze oświadczenia na wywiadówce, a będzie chciał Ubezpieczyć swoje dziecko, proszony jest o wypełnienie załączonego oświadczenia i dostarczenie go do sekretariatu szkoły.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Ziemblicka

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: