Strona główna Strefa rodzica Pracownicy Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji

Dofinansowanie obiadów

Opublikowane: 2013-01-03

Szanowni Rodzice, informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie (refundację) kosztów związanych z opłatą za obiady na drugi semestr roku szkolnego 2012/2013.

Pomoc materialna w formie refundacji lub dofinansowania opłat za obiady przyznawana jest uczniom, których rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w miarę możliwości środków finansowych szkoły i adekwatnie do potrzeb.

Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie refundacji lub dofinansowania opłaty za obiady jest:

1) złożenie podania do Dyrektora Szkoły, w którym zawarta jest informacja:

- krótko opisująca sytuację rodzinną, bytową, materialną,

- o liczbie osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym ucznia.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego, kuratora, rodzica / opiekuna dziecka, możliwe jest zwolnienie z opłat za posiłki, gdy :

- istnieje konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,

- miało miejsce nagłe wydarzenie, które ma wpływ na sytuację bytową rodziny (rozwód, utrata pracy, wypadek, itp.).

Do podania  należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu, ostatni odcinek renty/emerytury, zaświadczenie  lub decyzja MOPS o otrzymywanych świadczeniach, wyroki sądowe mówiące o wysokości alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów.  

Zbieraniem podań od rodziców i opiekunów prawnych uczniów zajmują się pedagodzy szkolni Termin składania kompletnych dokumentów upływa dnia 23. 01. 2013r.Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookies. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej szczegółów na stronie.

Menu

 

Read about us in English


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: